Бои

Висококачествени бои за вътрешно и външно приложение с висока покривност. Устойчиви на миене и високи температурни разлики. Без промяна на цвета. Възможност за машинно тониране в 20 000 цвята с швейцарски колоранти. FORTUNA&PASTELO Tinting system – тониране по всички международно признати каталози – NCS, RAL, Color Harmony, NOVA и др.

Scroll to Top