ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА САЙТ FORTUNAPAINTS.BG

Настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ уреждат взаимоотношенията между “ЕКОН 91” ООД (наричан по-долу fortunapaints.bg) от една страна и Потребителите на електронни (Интернет) страници и услуги, намиращи се на домейн fortunapaints.bg (наричани за краткост Сайт), както и отношенията със същите, когато използват информационните и търговски услуги предлагани от “ЕКОН-91“ ООД (наричани за краткост Услуги) включително и сключването на договор за покупко-продажба от този електронен магазин.

Тези общи условия обвързват всички потребители, които извършват  регистрация на сайта или посещават fortunapaints.bg. С натискането на всеки един обект, линк или бутон, разположени на страниците на fortunapaints.bg (с изключение на линка към настоящите Общи условия), Потребителят се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия. Потребителят е длъжен когато не е съгласен с общите условия, да преустанови ползването на този сайт незабавно.

Fortunapaints.bg не носи отговорност, ако Потребителят не е прочел или не се е запознал с настоящите общи условия.

Fortunapaints.bg си запазва правото да променя,изтрива и редактира Общите Условия по всяко време, като съответните промени ще бъдат публикувани на този адрес.

“ЕКОН-91” ООД е дружество, регистрирано в Република България, със седалище и адрес на управление: гр. Русе, бул. „Капитан Райчо Николов” 11; вписано в Агенция по вписванията с ЕИК 117008223

Можете да се свържете с fortunapaints.bg на посочения по-горе адрес или на тел. +359 82 594 920 и на e-mail online@fortunapaints.bg

Потребителят е информиран и декларира съгласието си, че заявената от него поръчка може да претърпи промени, които fortunapaints.bg се задължава да съобщи на потребителя на предоставения от него е-мейл и/или телефон за контакти и/или по друг подходящ начин до момента на получаване на потвърждение за окончателното изпращане на потвърдената поръчка до адреса на потребителя.

За целите на използване на Сайта на fortunapaints.bg, Потребителят се съгласява и декларира, че ще предостави вярна, точна, актуална и пълна информация при попълване на регистрационната форма (наричана оттук нататък с общото наименование Лични данни); В случай, че Потребителят предостави невярна, неточна, неактуална или непълна информация, fortunapaints.bg има право да закрие и/или изтрие информацията за неговия пощенски адрес и да му откаже по-нататъшен достъп до част от или до всички свои услуги, както и fortunapaints.bg  не носи отговорност за невярно и/или неточно изпълнена поръчка, извършена във връзка с получената от потребителя информация.

Fortunapaints.bg предоставя правото на Потребителите да използват всички услуги, които са посочени в Сайта само за лични нужди с нестопанска цел и при условие че не се нарушават авторските права на  fortunapaints.bg или на трети лица свързани пряко или косвено с материалите на Сайта. Забранява се изрично материалите, публикувани на този Сайт да бъдат копирани, публично разпространявани или раздавани с каквато и да било цел от Потребителите. Употребата на публикуваните в този интернет Сайт материали в други сайтове е забранена и нарушителите подлежат на санкции съгласно разпоредбите, посочени в Закона за защита на авторското право и сродните му права.

Fortunapaints.bg си запазва правото да преотстъпва правата за публикуване на материали и друга информация, публикувана на Сайта, на трети лица при допълнително сключен договор в писмена форма, уреждащ правоотношенията, между fortunapaints.bg и лицето публикуващо информацията.

При закупуване на стока, представляваща обект на авторски и/или патентни права fortunapaints.bg не предоставя никакви допълнителни права за ползване и разпространение на стоката.

Информацията за стоките в Сайта е разпределена по видове групи и подгрупи;

В страницата (линка) към всеки артикул, посочен в Сайта, е предоставена информация относно цената, основните характеристики на стоката и допълнителна информация, целяща подпомагането на извършването на информиран избор от Потребителите при покупката на продукта.

Fortunapaints.bg си запазва правото да публикува имена, модели и друга информация за стоки на Английски език, когато:

а) Съществува опасност с превода и да се изгуби ценна информация относно характеристиките на стоката;

б) Няма общоприета еднозначна терминология на Български език;

Всички цени, посочени на сайта, са в Български Лева и с включен ДДС.

Потребителят има право да поръчва всички стоки и услуги, посочени в Сайта на fortunapaints.bg. При извършване на поръчката Потребителят има право да избере вида на стоките и количеството им, начина и сроковете за доставка,според предложените на Сайта възможности.

По всяко време преди окончателното потвърждение на Поръчката с попълването на формата за on-line покупки, Потребителят има право да извършва промени в избраните от него стоки и услуги.

При извършване на поръчка на Сайта Потребителят влиза в договорни отношения с  ” ЕКОН 91″ ООД, касаещи конкретната поръчка и регламентирани с настоящите Общи условия, поръчката се смята за окончателно извършена след получаване на потвърждение на поръчката, следвайки инструкциите, посочени в Сайта.

Fortunapaints.bg има право да променя цените, посочени в Сайта по свое усмотрение, по всяко време и без да е длъжен да уведомява предварително Потребителите. Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била посочена на Сайта по време на извършване на поръчката, независимо дали е по-ниска или по-висока от актуализираната цена. При допуснати технически грешки в публикуваната информация на Сайта, в резултат на което поръчката не може да бъде изпълнена, fortunapaints.bg има правото да откаже изпълнението на поръчката и не дължи друго обезщетение на Потребителя, освен възстановяване на сумите, заплатени и/или депозирани от потребителя за отменената поръчка, ако има такива.

Доставката се извършва до адрес на клиента, като fortunapaints.bg и партньорската куриерска фирма  поемат ангажимента за транспортирането на продукта до входната врата на сградата ,която е посочена в поръчката .

Цената за доставка (когато е избрана експресна поръчка)  се уточнява с партньорската куриерска фирма в зависимост от местоположението на клиента и се потвърждава от клиента след телефонно обаждане от сътрудник на fortunapaints.bg. Тази цена не се добавя автоматично към стойността на поръчката.

При извършване на доставката, стоките следва да бъдат прегледани внимателно от Потребителя и/или упълномощено от него лице. При констатиране на външни видими дефекти – при прегледа евентуални повреди, разкъсвания, зацапвания и други щети, установени при доставка, Потребителят следва да подпише протокол за щети в присъствието на куриера незабавно и да уведоми сътрудник на fortunapaints.bg на тел.: +359 82 594 920

При приемане на пратката от Потребителя без забележки, всички и всякакви претенции за въшни видими дефекти са неоснователни и като такива не следва да бъдат удовлетворявани. В случай,че не бъде изготвен и подписан протокол за щети в присъствието на куриера при получаването на пратката и/или не бъде незабавно уведомен сътрудник ЕКОН 91 ООД, Потребителят губи правото си на привеждане на констатираните външни видими дефекти в съответствие с договора за продажбата.

Когато доставените стоки явно не съответстват на заявените за покупка от Потребителя и това може да се установи при обикновен преглед на доставените стоки, Потребителят има право да поиска доставената му стока да бъде заменена със съответстваща на извършеното от него заявление за покупка на стоки в срок от 24 часа от уведомяването за такова искане на сътрудник  на fortunapaints.bg на тел: +359 82 594 920

При извършване на заплащане в брой на поръчаните стоки и услуги, Потребителят се задължава да депозира в момента на доставката на fortunapaints.bg или на неговия представител/подизпълнител, изпълняващ доставката, пълната стойност на доставената стока съгласно потвърдената поръчка. В случай, че в срок от 14 (четиринадесет) дни от датата на доставка, Потребителят откаже частично или изцяло закупените стоки, fortunapaints.bg се задължава да възстанови частично или изцяло депозираната сума за тяхното закупуване. В случай че Потребителят не реализира правото си на отказ от закупените стоки или услуги в горепосочения срок, fortunapaints.bg автоматично трансформира депозита като заплащане на стойността на поръчаните стоки или услуги.

При заплащане по банков път, Потребителят депозира сума равна на стойността на доставената стока съгласно потвърдената поръчка в банковата сметка на “Екон 91 ” ООД, посочена в генерираната фактура и едва след като депозитът бъде потвърден като получен и банковата сметка бъде заверена със съответната сума, fortunapaints.bg изпълнява доставката на поръчаните стоки и услуги. В случай че в срок от 14 (четиринадесет) дни от датата на доставка Потребителят откаже частично или изцяло закупените стоки, fortunapaints.bg се задължава да възстанови частично или изцяло депозираната сума за тяхното закупуване. В случай,че Потребителят не реализира правото си на отказ от закупените стоки или услуги в горепосочения срок, fortunapaints.bg автоматично трансформира депозита като заплащане на стойността на поръчаните стоки или услуги.

Потребителят има право да откаже и да поиска връщане на поръчаните и закупени от него стоки в срок от 14 (четиринадесет) дни от получаване на стоките на адреса за доставка, в случай че същите са с запазена опаковка в нейната цялост (опаковката на пратката може да бъде отваряна), в пълна окомплектовка и стоките са във вида, в който са получени с придружаващата ги документация (фактура и гаранционна карта) и при условията по чл. 55 от Закона за защита на потребителите.

Срокът за отказ е 14 дни, считано от датата на получаване на стоката. За да упражните правото си на отказ, трябва да ни уведомите за Вашето име, адрес и телефонен номер и за решението си да се откажете от договора с писмо, изпратено по пощата. Куриерската пратка обратно към фабриката е за сметка на клиента.Можете да използвате стандартен формуляр за отказ и ако желаете да получите такъв, пишете на online@fortunapaints.bg, но това не е задължително. За да спазите срока за отказ от договора, е достатъчно да изпратите съобщението си относно упражняването на право на отказ преди изтичането на срока за отказ от договора.

С всяка поръчка на стоки, подлежащи на гаранционно обслужване, fortunapaints.bg издава и предоставя на Потребителя надлежна гаранционна карта с нанесени данни за стоката и гаранционните срокове, както и посочени всички условия на предоставената търговска гаранция.

Потребителят не може да се позове и губи правата си по предоставената Търговска гаранция:

а) в случай на изгубена гаранционна карта;

б) в случай на повреди, причинени от неправилна експлоатация;

в) в случай на нарушаване на физическата цялост на продукта;

г) в случай на химическо, електрическо и/или друго въздействие, несвързано с нормалната експлоатация на продукта;

Продуктите и услугите, посочени в този Сайт, са ограничени само до посочените в Сайта Общи условия и информация, без да бъдат осигурявани каквито и да било гаранции извън посочените, включително търговски и целеви. Задълженията на fortunapaints.bg по отношение на продуктите и услугите, които се предлагат в този Сайт, се регламентират от съответните споразумения с вносителите и/или производителите на представяните продукти.

Shopping Cart
Scroll to Top